Grammar and Vocabulary for First and first for Schools

Beat sách là trang web sưu tầm những thông tin hữu ích về những cuốn sách hay, những tài liệu hữu ích. Hôm nay beatsach sẽ giới thiệu với độc giả: Grammar and Vocabulary for First and first for Schools.

Cuốn sách  Grammar and Vocabulary for First and first for Schools do Cambridge University press ấn hành, cung cấp cho bạn đọc 44 đơn vị học bài kèm đáp án.


GRAMMAR SECTION
Unit 1 Present tenses
Unit 2 Past tenses
Unit 3 Present perfect and past simple
Unit 4 Past perfect
Unit 5 Future (1)
Unit 6 Future (2)
Unit 7 Adjectives
Unit 8 Adverbs
Unit 9 Questions
Unit 10 Countable and uncountable nouns; articles
Unit 11 Modals(l)
Unit 12 Pronouns and determiners
Unit 13 Modals(2)
Unit 14 Modals(3)
Unit 15 Reported speech
Unit 16 The passive
Unit 17 Conditionals (1)
Unit 18 The to infinitive and -ing
Unit 19 Conditionals (2)
Unit 20 Prepositions (1)
Unit 21 Prepositions (2)
Unit 22 Relative clauses
Unit 23 Linking words (1)
Unit 24 Linking words (2)
VOCABULARY SECTION
Learning and revising vocabulary
Unit 25 Earth, sea and sky
Unit 26 Living a healthy life
Unit 27 Sound waves
Unit 28 Highs and lows
Unit 29 Looking back
Unit 30 Everyone’s different
Unit 31 Get active
Unit 32 My world
Unit 33 Moving around
Unit 34 Time off
Unit 35 Where you live
Unit 36 Shared tastes
Unit 37 Entertain me
Unit 38 Home territory
Unit 39 Green planet
Unit 40 Read all about it
Unit 41 Teenage style
Unit 42 School days
Unit 43 The world of work
Unit 44 University life
Answer key

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Grammar and Vocabulary for First and first for Schools của Beat sách, hi vọng bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ bài viết này. Mọi tài liệu tên beatsach đều là sưu tầm, có bất cứ thắc mắc link die hay vấn đề bản quyền, hãy comment xuống dưới hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ futuregohan1997@gmail.com. Trân trọng cảm ơn

Bên cạnh đó hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé các bạn

Tiki: Xem Grammar and Vocabulary for First and first for Schools

Fahasa: Xem Grammar and Vocabulary for First and first for Schools

Vinabook: Xem Grammar and Vocabulary for First and first for Schools

Shopee: Xem Grammar and Vocabulary for First and first for Schools

Leave a Comment