Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Beat sách là trang web sưu tầm những thông tin hữu ích về những cuốn sách hay, những tài liệu hữu ích. Hôm nay beatsach sẽ giới thiệu với độc giả: Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi.

Giới thiệu cuốn sách “Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Menu mở và quản lý Khách hàng
Một khách hàng là một thực thể cá nhân hoặc không phải khách hàng cá nhân được ngân hàng xác nhận đủ điều kiện để thực hiện giao dịch với ngân hàng, khi đó cần khai báo bản ghi thông tin khách hàng (Customer record) trong hệ thống T24 để lưu trữ các thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng đó.
Vì T24 là một hệ thống hướng khách hàng nên tất cả các tài khoản trừ các tài khoản nội bộ* (internal accounts) đều sẽ được gắn với một bản ghi khách hàng nhất định trong hệ thống.
Ứng dụng Khách hàng lưu trữ tất cả các thông tin cơ bản về tất cả các khách hàng mà ngân hàng có quan hệ giao dịch. Do đó, trong hệ thống cần mở bản ghi thông tin khách hàng cho ngân hàng đại lý, bên môi giới hay bên bảo lãnh,…cũng như cho các đối tượng “khách hàng truyền thống” (traditional customers) như những khách hàng mở tài khoản vãng lai, tài khoản tiết kiệm hay có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Phần lớn các ứng dụng trong T24 sẽ tham chiếu đến bản ghi thông tin khách hàng trong quá trình xử lý và do vậy các bản ghi thông tin khách hàng cần được khai báo trước khi ngân hàng có thể thực hiện bất kỳ một giao dịch nào với khách hàng. Sự tồn tại của các bản ghi này sẽ giảm thiểu yêu cầu nhập dữ liệu trong một số giao dịch nhất định.
Menu mở và quản lý tài khoản (Account)
Tài khoản trong T24 được phân loại thành hai loại, tài khoản khách hàng và tài khoản nội bộ. Tài khoản khách hàng do các khách hàng bên ngoài sở hữu như tài khoản thanh toán (current account), tài khoản tiết kiệm (saving account)…Tài khoản nội bộ là tài khoản do Ngân hàng sở hữu như tài khoản tạm treo (suspense account), tài khoản tiền mặt (cash account)
Menu Account được sử dụng để mở và quản lý Tài khoản Tiền gửi thanh toán KKH, tiết kiệm KKH cho khách hàng và Tài khoản chỉ định thanh toán cho Tiền gửi và tiết kiệm có kỳ hạn (Current Account).
Menu sản phẩm có kì hạn (AZ Deposits & LD)
Phân hệ sản phẩm có kỳ hạn trong hệ thống T24 cung cấp tất cả các khía cạnh về chức năng của một tài khoản có kỳ hạn. Ý tưởng trong phân hệ này cung cấp các tính năng và dịch vụ cơ bản về hợp đồng trong môi trường của một tài khoản cơ sở. Các tinh năng được cung cấp trong hệ thống này cho phép tạo một tài khoản có kỳ hạn, điều này tạo ra một tài khoản có các đặc trưng tiền gửi.
Menu giao dịch viên- tiền mặt
Phân hẹ GDV (Teller) trong Hệ thống T24 xử lý phần lớn các giao dich bán lẻ. Nó kết hợp chặt chẽ các nghiệp vụ quản lý quỹ của GDV, xử lý các giao dịch nội tệ/ ngoại tệ, séc du lịch, kiểm soát mệnh giá của các loại tiền tệ và mặc định tỷ giá . Nó cũng có thể dung cho xử lý cập nhật sổ tiết kiệm, phát sinh thông báo và thu phí tự động

Menu chuyển tiền
Trong hệ thống T24, Chuyển tiền thường được sử dụng để tạo hiệu quả cho việc thanhtoán, có thể là nội bộ từ một tài khoản tới một tài khoản khác, hoặc ra bên ngoài đến ngân hàng khác. Việc thanh toán này có thể thực hiện chéo giữa các ngoại tệ, và phân hệ này cũng bao gồm việc phát hành Hối phiếu (Séc ngân hàng- bankers cheques) cũng như chuyển tiền đến (Inward remittances/ transfers). Phí và hoa hồng có thể được lấy dựa trên điều kiện thay đôi hoặc nhập trực tiếp vào từng lệnh chi riêng lẻ

Menu quản lý séc

T24 là tiện ích hỗ trợ cho việc bảo trì vốn, phát hành và xử lý các loại séc (xuất trình, thanh
toán, ngừng thanh toán séc …) bằng các loại séc đã đăng ký trong hệ thống.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi của Beat sách, hi vọng bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ bài viết này. Mọi tài liệu tên beatsach đều là sưu tầm, có bất cứ thắc mắc link die hay vấn đề bản quyền, hãy comment xuống dưới hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ futuregohan1997@gmail.com. Trân trọng cảm ơn

Bên cạnh đó hãy mua sách để ủng hộ tác giả nhé các bạn

Tiki: Xem Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Fahasa: Xem Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Vinabook: Xem Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Shopee: Xem Chương trình đào tạo Temenos – T24 – Giới thiệu tiền gửi

Leave a Comment