Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án)

Beat sách là trang web sưu tầm những thông tin hữu ích về những cuốn sách hay, những tài liệu hữu ích. Hôm nay beatsach sẽ giới thiệu với độc giả: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án) tại danh mục Ebook hay .

Tác giả: Tổng hợp

Danh mục: Ôn thi THPT | Tiếng Anh

– Sachmoi. netBộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh được Sachmoi. net đăng tải gồm tuyển tập 34 đề ôn có đáp án đi kèm. Bộ đề thi giúp các bạn luyện tập về giới từ, tính từ, cách phát âm và trọng âm…, giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản để làm bài tốt. Để nhận thêm những bộ tài liệu trong tương lai, các bạn có thể đăng ký nhận email hàng tuần từ sachmoi. net. Chúng tôi sẽ cập nhật những bộ đề của các môn học khác trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, hãy chia sẻ tài liệu này lên facebook để bạn bè cùng học. Đừng quên đăng ký email để nhận tài liệu hay mới nhất hàng tuần. Xem thêm:Luyện đề trắc nghiệm môn Toán ôn thi THPT Quốc gia 2017595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12Trích dẫn Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng AnhTest 1Part 1: Phonetics:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group1. A. Tolerant             B. Horrible              C. Occupied               D. Reasonable2. A. Resource           B. Preserve            C. Conserve                D. Position3. A. Odour                B. Honour              C. Pour                       D. Vapour4. A. Paint                 B. Reclaim             C. Drainage                 D. Certain5. A. Lemon               B. Son                   C. Bacon                     D. IronChoose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group6. A. Eardrum            B. Abound              C. Decree                    D. Account7. A. Anchor              B. Disposal            C. Adverb                    D. Welfare8. A. Solidity              B. Supervisor         C. Perversity                D. Impudence9. A. Birthmark           B. Anthem             C. Guidance                D. Immense10. A. Applicant          B. Sulphuric           C. Odourless               D. LogicalPart 2: Vocabulary – grammar and structuresChoose the best answer among A, B, C or D11. He made too … mistakes in his writing. A. little                 B. much                C. few                  D. many12. She hadn’t written to me … we met last time. A. before              B. since                 C. ago                  D. for13. I worked … hard that I felt very tired. A. such               B. too                     C. enough             D. so14. He is bored … doing the same thing every day. A. of                  B. to                       C. for                    D. with15. This question is … difficult for me. A. enough           B. to                       C. such                 D. too16. Vehicles also account … air pollution in the city. A. on                 B. to                        C. with                  D. for17. He said he … for five hours. A. has been working                          B. has workedC. worked                                         D. has been working18. They ere … when they read the result. A. disappointed                                 B. disappointmentC. disappoint                                    D. disappointing19. I am very … in the news. A. interested   B. interesting              C. interest             D. exciting20. There is always … traffic in the city centre in the rush-hour. A. full             B. heavy                     C. strong               D. bigĐáp án bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng AnhKeys1. A11. C21. D31. B41. B2. A12. D22. B32. C42. A3. B13. C23. D33. C43. C4. B14. B24. C34. B44. B5. B15. D25. D35. B45. A6. C16. D26. D36. A46. D7. B17. C27. D37. D47. B8. B18. B28. B38. B48. C9. B19. A29. B39. C49. A10. A20. C30. A40. B50. DMua trên TikiTải xuống lần

Download Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án)

Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. PDF Download

Đề thi thử THPT có đáp án Tiếng Anh. PDF Download

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh (có đáp án) của Beat sách, hi vọng bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ bài viết này. Mọi tài liệu tên beatsach đều là sưu tầm, có bất cứ thắc mắc link die hay vấn đề bản quyền, hãy comment xuống dưới hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ futuregohan1997@gmail.com. Trân trọng cảm ơn

Leave a Comment